Praktijk Osteopaat Franklin is geregistreerd osteopaat bij de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF). Hierdoor worden de kosten, vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed.
Tevens is de praktijk aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Tarieven Osteopaat Franklin:
(per 1 januari 2023)

Consult osteopathie volwassenen 60 min. / €105
Consult osteopathie baby’s & kinderen 60 min. / €105
Eerste vervolgconsult baby’s en kinderen 45 min. / €90
Vervolgconsult baby’s & kinderen 30 min. / €65,00
Vervolgconsult volwassenen (alleen na overleg, zie onder) 30 min. / €65,00
Consult osteopathie volwassenen
60 min. / €105
Consult osteopathie baby’s & kinderen
60 min. / €105
Eerste vervolgconsult baby’s en kinderen
45 min. / €90
Vervolgconsult baby’s en kinderen
30 min. / €65,00
Vervolgconsult volwassenen (alleen na overleg, zie onder)
30 min. / €65,00

De eerste keer dat u komt met uw baby of kind is de behandeling € 105. De eerste vervolgbehandeling duurt 45 min en kost € 90. Ieder daarop volgend consult duurt 30 min en kost € 65.

Voor volwassenen geldt dat iedere behandeling in principe 60 min duurt. Vervolg consulten van 30 min mogelijk 2 wekelijkse behandelingen. In overleg met de osteopaat.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Een behandeling osteopathie is niet in de basisverzekering opgenomen. De meeste verzekeraars vergoeden de behandelingen osteopathie geheel of een gedeelte daarvan vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel, is afhankelijk van uw verzekeraar. U krijgt na de behandeling een factuur mee (papier of digitaal), met daarop de benodigde gegevens. Deze dient u direct na de behandeling te voldoen, middels pin of gepast contante betaling. De kosten gaan niet van uw eigen risico af.

In onze praktijk is een pinautomaat aanwezig. Voor een behandeling is geen verwijzing nodig van de huisarts.

Op alle overeenkomsten tot osteopathische behandeling, diensten en/of levering van goederen door Osteopaat Franklin zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.

Praktijk Osteopaat Franklin, splitst GEEN nota’s.

Betalingsvoorwaarden

Voor onze betalingsvoorwaarden hanteren wij de voorwaarden van Medicas b.v.
Voor meer informatie klik hier.